Esquerra
Designació específica: 
Divisió
Dreta

Agrupació I (anglosaxona)