Esquerra
Designació específica: 
Companyia
Dreta

Segona Companyia T.G. Masaryka