Esquerra
Designació específica: 
Base
Dreta

Base americana (Base)

CARACTERÍSTIQUES:
Formada el març de 1937, a Tarazona de la Mancha. Es trasllada a Corbera el 14.3.1938 i després a Barcelona