Esquerra
Dreta

La Mirada femenina. Prensa británica y Guerra Civil en España. Daniel Pastor García, Manuel González de la Aleja Barberán (eds.). Salamanca: Amarú ediciones, 2017. 210 p.

Tipologia: 
Llibre o opuscle
Autor: 
PASTOR GARCÍA, Daniel (ed.) ; GONZÁLEZ DE LA ALEJA BARBERÁN, Manuel (ed.)
País d'edició: 
Espanya
Lloc d'edició: 
Salamanca
Any d'edició: 
2017
Idioma: 
Castellà
Enfocament: 
Grups humans i persones
País de procedència dels brigadistes
Premsa, memòries, biografies i altres gèneres literaris

http://sidbrint.ub.edu/ca/node/36159