Esquerra
Paraules claus
Dreta

Antifascistas: British & Irish Volunteers in the Spanish Civil War. Richard Baxell (ed.), Angela Jackson (ed.), Jim Jump (ed.). London : Lawrence & Wishart Ltd , 2010. 124 p.

Tipologia: 
Llibre o opuscle
Autor: 
BAXELL, Richard ; JACKSON, Angela ; JUMP, Jim (eds.)
Referència completa: 

Antifascistas: British & Irish Volunteers in the Spanish Civil War. Richard Baxell (ed.), Angela Jackson (ed.), Jim Jump (ed.). London :  Lawrence & Wishart Ltd , 2010. 124 p.

País d'edició: 
Gran Bretanya
Lloc d'edició: 
Londres
Any d'edició: 
2010
Idioma: 
Anglès
Altres edicions: 

Help Spain : voluntarios británicos e irlandeses en la Guerra Civil española. Richard Baxell (ed.), Angela Jackson (ed.), Jim Jump (ed.). Navarra : Pamiela Argitaletxea, 2017. 125 p.

Enfocament: 
País de procedència dels brigadistes

http://sidbrint.ub.edu/ca/node/18974