Wintringham, Thomas ; Luis Arias González (ed.) . Un capitán inglés... en las Brigadas Internacionales. Astorga : Akrón, 2009. 416 p. (Testimonios)

Tipologia: 
Llibre o opuscle
Autor: 
WINTRINGHAM, Thomas ; Luis ARIAS GONZÁLEZ (ed.)
Referència completa: 

Wintringham, Thomas ; Luis Arias González (ed.) . Un capitán inglés... en las Brigadas Internacionales. Astorga : Akrón, 2009. 416 p. (Testimonios)

País d'edició: 
Espanya
Lloc d'edició: 
Astorga
Any d'edició: 
2009
Idioma: 
Castellà
Enfocament: 
Obres generals sobre la Guerra Civil i les Brigades Internacionals
País de procedència dels brigadistes
Altres edicions: 

WINTRINGHAM, Thomas. English Captain : Reminiscences of service in the International Brigade in the Spanish Civil War. Faber & Faber : Londres, 1939.
WINTRINGHAM, Thomas. English Captain. Faber & Faber : Londres, 1939. 333 p.  [Proof copy]

Access URI: