Esquerra
Dreta

TÉRY, Simone. Front de la liberté : Espagne 1937-1938. Paris : Éditions Sociales Internationales, 1938. iv, 332 p.

Tipologia: 
Llibre o opuscle
Autor: 
TÉRY, Simone
País d'edició: 
França
Lloc d'edició: 
París
Any d'edició: 
1938
Idioma: 
Francès
Enfocament: 
Grups humans i persones
Premsa, memòries, biografies i altres gèneres literaris

http://sidbrint.ub.edu/ca/node/12617