Servei d'Investigació Militar - Informació i censura

Designació específica: 
Base

CARACTERÍSTIQUES:
Centralitzat a la Base d'Albacete i a l'Hotel Florida (Madrid) a la tardor de 1937