MAINAR Eladi. La Agonía de la II República: del golpe de Casado al final de la guerra. Jose. M. Santacreu; Robert Llopis. [Valencia] : Edicions La Xara, 2014. 155 p.

Tipologia: 
Llibre o opuscle
Autor: 
MAINAR Eladi; SANTACREU, José M.; LLOPIS, Robert
Referència completa: 

MAINAR Eladi. La Agonía de la II República: del golpe de Casado al final de la guerra. Jose. M. Santacreu; Robert Llopis. [Valencia] : Edicions La Xara, 2014. 155 p.

País d'edició: 
Espanya
Lloc d'edició: 
València
Any d'edició: 
2014
Idioma: 
Castellà
Enfocament: 
Grups humans i persones
Obres generals sobre la Guerra Civil i les Brigades Internacionals
Access URI: