"Excerpts from "While Passing Through"". [S.l. : s.n., s.d.].

Tipologia: 
Documentació d’arxiu (correspondència, carnets, fulls volants)
Referència completa: 

"Excerpts from "While Passing Through"".  [S.l. : s.n., s.d.]. Fons IBMA. Box D-2, American Nurses & Medical Staff; Reporters & Supporters. File D: Salaria Kea (O'Reilly) - nurse. Doc. DF/1.  
International Brigade Memorial Archive (Londres)  

Idioma: 
Anglès
Enfocament: 
Grups humans i persones
Premsa, memòries, biografies i altres gèneres literaris
Access URI: