Esquerra
Designació específica: 
Esquadrilla
Dreta

Esquadrilla internacional del Grup 14 de caça Nieuport-52