Esquerra
Designació específica: 
Esquadrilla
Dreta

Esquadrilla de Moscas

CARACTERÍSTIQUES:
Nord-americans

EQUIP:
Avions CKB I-16 de istrebite (caça)