Esquerra
Designació específica: 
Base
Dreta

Cos de transmissions

A la ordre del 8 de desembre de 1936, que va fixa la composició de les Brigades Internacionals, entre altres unitats, es va establir una Companyia de Transmissions.