Correo os habla, [El]. [Madrid] : [Comisariado de las B.I.], [1936?].

Tipologia: 
Llibre o opuscle
Referència completa: 

El Correo os habla. [Madrid] : [Comisariado de las B.I.], [1936?].

País d'edició: 
Espanya
Lloc d'edició: 
Madrid
Any d'edició: 
1936
Idioma: 
Castellà
Enfocament: 
Ideologies polítiques
Premsa, memòries, biografies i altres gèneres literaris
Access URI: