Comissaris polítics

Designació específica: 
Base

Comandament militar que desenvolupa tasques de caràcter polític com mantenir la moral, la disciplina i formar políticament les tropes.