Esquerra
Designació específica: 
Base
Dreta

Comandament Brigades Internacionals (Estat Major)

CARACTERÍSTIQUES:
A l'octubre de 1936 va instal.lar-se a Albacete (acord del 22.9.1936), en una casa a les afores de la ciutat  i al col.legi de les dominiques. A partir de l'abril de 1938, la Jefatura es va ubicar a Barcelona, concretament a Horta i al Tibidabo.