Esquerra
Designació específica: 
Columna centúria
Dreta

Columna motoritzada del POUM