Esquerra
Designació específica: 
Sanitat
Dreta

Colònies infantils (Arenys de Munt, Caldetes, Sarrià, Sitges, Torrentbò, Puigcerdà [Torre Anglaterra], etc.)