Esquerra
Dreta

Colònies infantils (Arenys de Munt, Caldetes, Sarrià, Sitges, Torrentbò, Puigcerdà [Torre Anglaterra], etc.)

Designació específica: 
Sanitat