Esquerra
Designació específica: 
Columna centúria
Dreta

Centúria Tom Mann | Tom Mann Company

Formada pels sastres londinencs Sam Masters i Nat Cohen, el setembre de 1936. Va quedar integrada entre les forces del PSUC a Aragó. 
Tom Mann (1856-1941) va ser un socialista anglès que va jugar un paper molt rellevant en les Trade-Unions.