CARROLL, Peter N. La Odisea de la brigada Abraham Lincoln : los norteamericanos en la Guerra Civil Española. Sevilla : Espuela de Plata, 2018. 576 p. (España en armas ; 3)

Tipologia: 
Llibre o opuscle
Autor: 
CARROLL, Peter N.
Referència completa: 

CARROLL, Peter N. La Odisea de la brigada Abraham Lincoln : los norteamericanos en la Guerra Civil Española. Sevilla : Espuela de Plata, 2018. 576 p. (España en armas ; 3)

País d'edició: 
Espanya
Lloc d'edició: 
Sevilla
Any d'edició: 
2018
Idioma: 
Castellà
Enfocament: 
Enquadrament militar
País de procedència dels brigadistes
Altres edicions: 

CARROLL, Peter N. The odyssey of the Abraham Lincoln Brigades : americans of the Abraham Lincoln Brigade. Stanford (Calif.) : Standford University Press, 1994. 440 p.
CARROLL, Peter N. La Odisea de la brigada Abraham Lincoln : los norteamericanos en la Guerra Civil Española. Sevilla : Espuela de Plata, 2005. 570 p. (España en armas ; 3)

Access URI: