Esquerra
Brigada CL
Designació específica: 
Brigada
Dreta

Brigada CL | Brigada 150

CARACTERÍSTIQUES:
Va ser una unitat d’existència molt efímera, ja que es va formar el 25 de maig de 1937 i es va dissoldre el 4 d’agost del mateix any.

FORMACIÓ:
(1.5.1937 -27.5.1937)
Batalló Dombrowski
Batalló André Marty
(27.5.1937 – 28.6.1937)
Més Batalló Rakosi i reclutes catalans pagesos del Batalló Konsomol
(28.6.1937 – 13.7.1937)
Més batallons Palafox i Djakovic
(13.7.1937 – 4.8.1937)
Menys el batallons André Marty, Rakosi, Palafox i Dombrowski

ENQUADRAMENT:
45 Divisió (9.6.1937 – 4.8.1937)

ACTUACIONS:
Ofensiva d’Osca (27.5.1937 – 28.6.1937)
Batalla de Brunete (28.6.1937 – 4.8.1937)