Esquerra
Designació específica: 
Bateria
Dreta

Bateria Petko Miletic, antitanc del 45

ENQUADRAMENT:
XIII Brigada Internacional