Esquerra
Designació específica: 
Bateria
Dreta

Bateria Asturias

ENQUADRAMENT:
II Grup Skoda de la 35 Divisió

ACTUACIONS:
Formació (abans del 31.1.1937)
Belchite (20.8.1937 – 19.10.1937