Esquerra
Designació específica: 
Bateria
Dreta

Bateria Antonio Gramsci

CARACTERÍSTIQUES:
És la 2ª bateria internacional. Al principi també era coneguda com a Guido Picelli. Pel seu enquadrament, algunes vegades també s'anomenà Skoda Baller

EQUIP:
2 canons de 110 de 1914
Vickers Armstrong del 75 (14.7.1937)

ENQUADRAMENT:
XIII Brigada Internacional (6.12.1936 -10.2.1937)
Grup Skoda Baller (excepte l'interval de temps entre 9.6.1937 - 24.6.1937, que va estar adscrita a la 45 DI) (14.4.1937 - 23.9.1938)
45 Divisió Internacional (9.6.1937 - 24.6.1937)

ACTUACIONS:
Formació (1.12.1936)
Terol (15.12.1936)
Porcuna (9.2.1937)
Integració en el Grup Skoda Baller (¿ - 14.4.1937):
Ofensiva d'Osca (10.6.1937 - 20.6.1937)
Zona Centre-Sud (¿ - 23.9.1938, desmobilització)

NOM:
Antonio Gramsci (1891-1937) fou un teòric marxista italià, víctima del feixisme.