Esquerra
Designació específica: 
Bateria
Dreta

Bateria Antitanc Antk Kochanek

ENQUADRAMENT:
XIII Brigada Internacional