Esquerra
Designació específica: 
Bateria
Dreta

Bateria Agard

EQUIP:
2 canons de 75 mm
2 canons de 77 mm
2 canons Vickers de 115 mm (2.12.1936)

ENQUADRAMENT:
Alt Comandament de València (6.12.1936 -18.12.1936)
XIV Brigada Internacional (18.12.1936 - 29.5.1937)
35 Divisió (29.5.1937 - 30.6.1937)
Es transforma en el II Grup Skoda de la 35 Divisió (30.6.1937)

NOM:
Agard va ser el seu cap