Esquerra
Designació específica: 
Batalló
Dreta

Batalló Sans Nom | Nueve Nacionalidades | Neuf Nationalités | Nueve Naciones

CARACTERÍSTIQUES:
És el batalló número 9 de les Brigades Internacionals

FORMACIÓ:
Primera Companyia de Metralladores. Balcànica
Segona Companyia de Metralladores. Alemanya
Tercera Companyia de Metralladores. Polonesa
Quarta Companyia. Italiana

ENQUADRAMENT:
XIV Brigada Internacional (15.12.1936 - 16.1.1937)

ACTUACIONS:
Villa del Río (22.12.1936 -8.1.1937)
Front de Madrid (8.1.1937 - 16.1.1937)