Esquerra
Designació específica: 
Divisió
Dreta

Agrupació nord d'Osca

FORMACIÓ:
Batalló Dimitrov