Agrupació nord d'Osca

Designació específica: 
Divisió

FORMACIÓ:
Batalló Dimitrov