Esquerra
Designació específica: 
Divisió
Dreta

Agrupació II (llatinoeslava)