Agrupació I (anglosaxona)

Designació específica: 
Divisió