Esquerra
Designació específica: 
Divisió
Dreta

Agrupació Autònoma Interdivisionaria 35 i 45 = Divisió per a la defensa de Gandesa

FORMACIÓ:
XI Brigada Internacional
XII Brigada Internacional
XIV Brigada Internacional
XV Brigada Internacional
C Brigada Espanyola (de Líster)
Dues bateries