Esquerra
Dreta

Administració general de la xarxa hospitalària

Designació específica: 
Sanitat